HST (LYFT - SKJUTDÖRR)

Kullager gör att det är lätt att skjuta den rörliga karmen inuti ramen. De fasta och de rörliga karmarna är separat monterade på två nivåer. Designen är enastående och passar även för stora passager.Schema - A

Dörren består av två stora partier varav ett är fixerat; det andra är öppningsbart och kan flyttas parallellt med det fixerade glaspartiet.


Schema - C

Dörren består av fyra partier varav två är fixerade och två öppningsbara. De två mittersta partierna kan flyttas parallellt med de fixerade sidopartierna.

Schema - G

Dörren består av tre partier varav två är fixerade och ett öppningsbart. Det mittersta partiet kan flyttas parallellt med den fixerade delen på ena sidan.

Schema - H

Dörren består av tre rörliga partier. De två sidopartierna kan flyttas ihop till mitten och det mittersta partiet kan flyttas mot väggen på ena sidan.

Schema - K

Dörren består av tre partier varav det mittersta är fixerat och de två sidopartierna är öppningsbara. Sidopartierna kan flyttas ihop bakom den fixerade mittdelen. Pris begäran