Gealan S3000

Plastfönster med elegant design kommer att hålla din bostad varm och samtidigt utgöra en inre dekoration. Ett stort urval av små ventilationsdon bidrar till att skapa god atmosfär i varje rum.

Miljontals fönster enligt System S 3000 har redan installerats i hela världen. Detta har bekräftat deras kvalitet och användbarhet. Tack vare speciella profiler med kamrar och avdelningar, har profilerna fått en bättre teknisk kvalitet. Profilernas isolerförmåga, deras stabilitet och hållbarheten hos de svetsade hörnen är imponerande. Likadant som i sina andra profilsystem, har GEALAN en egen ramkonstruktion, som underlättar tvättning av fönstret.

Fakta om S 3000:

  • Uf ≈ 1,5 W/m2K
  • Ug ≈ 0,8 W/m2K
  • Uw ≈ 1,2 W/m2K
  • Profilens bredd är 62 mm. Profilen har 3 kamrar.
  • Bra stabilitet
  • Bra R-värde – bra isolering
  • Bra inbrottsskydd
  • Utöver vita profiler, erbjuder vi profiler laminerade med dekorativa filmer
  • Ekologi och miljövänligt! Blyfritt. Rekommenderas också för användning på sjukhus och i barnomsorg.

Vi tillverkar fönster med 3-kammarsystemet S3000. Fönstren är försedda med tvåglas isolerglas 2k4-16sel argon (Ug=1,1 W/m2K) och det färdiga fönstrets U-värde är Uw=1,5 W/m2K.

Pris begäran